Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 29.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग एकोणपन्नास*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक अकरा            *जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी*                    … Continue reading आजची आरोग्यटीप

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 30.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग पन्नास*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक अकरा        *जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी*                     *भाग 5*… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 27.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग सत्तेचाळीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक अकरा             जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी                    … Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 28.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग अठ्ठेचाळीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक अकरा             जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी                    … Continue reading आजची आरोग्यटीप

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 26.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग सेहेचाळीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक अकरा             जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी                    … Continue reading आजची आरोग्यटीप 

Ayurved · Health

​बालकांचे आरोग्य आणि उंची वाढवणे

बालकांचे आरोग्य & उंची वाढवणे बाल वय कफाधिक्याचे असते. याकाळात शरीरातील रसादी सात धातुंचे वर्धन सेवन केलेल्या आहाराद्वारे होते. त्यातही ऊंची ही हाडांच्या वाढीवर अवलंबुन असते. हाडांना आहाराद्वारे योग्य प्रमाणात पोषण मिळत नसेल तर मोठ्या हाडांची वाढ योग्य प्रमाणात होत नाही उंची नैसर्गिकरित्या जेवढी असायला पाहीजे त्यापेक्षा कमी असते. आयुर्वेद शास्रानुसार मोठी हाडे रक्तमज्जा पासुन… Continue reading ​बालकांचे आरोग्य आणि उंची वाढवणे

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 24.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग चौवेचाळीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक दहा                 विज्ञान शाप की वरदान ?                  … Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 25.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग पंचेचाळीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक दहा                 विज्ञान शाप की वरदान ?                  … Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

ऋतुसंधी काल

☀ ऋतुसंधी काल  🌧 संपणारया ऋतुचा शेवटचा आठवडा व पुढे येणारया ऋतुचा पहिला आठवडा हा ऋतुसंधी काल असतो. या कालात संपत आलेल्या ऋतुतील आहाराचा क्रमाने त्याग करून नविन ऋतुच्या आहाराचे सेवन करावे. जुन्या ऋतुतील आहार एकदम बंद करून नविन ऋतुचा आहार एकदम सुरू केल्याने असात्म्यजन्य रोग (allergic diseases) उत्पन्न होतात. ऋतुसंधी कालात वायु बिघडलेल्या अवस्थेत… Continue reading ऋतुसंधी काल

Ayurved · Health

​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे 🍚 दही 🍚 न नक्तं दधि भुंजीत न चाप्यघृतशर्करम्| नामुद्युगयूषं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकैर्विना| च.सु.७/६१ रात्रीला व गरम करून दही खाऊ नये. तुपसाखरेशिवाय दही खाऊ नये. मुगाच्या कढणाशिवाय दही खाऊ नये. मधाशिवाय दही खाऊ नये. किंवा आवळ्याशिवाय दही खाऊ नये. ☀ उन्हाळ्यातील दहीसेवन ☀ लघु चाम्लं भवेतग्रीष्मे चात्युष्णं रक्तपित्तकृत् | शोषभ्रमपिपासाकृद्दधि युक्तं न ग्रीष्मके ||… Continue reading ​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे