Ayurved · Health

​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे 🌹दुष्ट (प्रतिश्याय) सर्दी व उपद्रव 🌹 सर्दीची योग्य चिकित्सा न करता अहितकर आहाराचे सेवन केले गेले तर सर्दीचे दुष्ट प्रतिश्यायामध्ये परिवर्तन होते दुष्ट प्रतिश्याय (दुष्ट सर्दीची) खालील लक्षणे निर्माण होतात. १.नाक कफ साठल्याने बंद होणे २.नाकात मार लागल्यासारखी वेदना होतात ३.नाकातुन द्रव पाण्यासारखा स्राव बाहेर पडतो. ४.नाकाद्वारे गंध ज्ञान होत नाही. ५.मुखात दुर्गंध निर्माण… Continue reading ​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *आजची आरोग्यटीप 03.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹      *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                   *भाग चौवीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक सहा              *पोटात खड्डा पडावा.* सोकपिट सगळ्यांनाच माहिती आहे.… Continue reading आजची आरोग्यटीप