Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 13.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                 *भाग तेहेतीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक आठ       धान्य किमान एक वर्ष जुने वापरावे.                  … Continue reading आजची आरोग्यटीप