Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *आजची आरोग्यटीप 05.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹      *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                   *भाग पंचवीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक सहा              *पोटात खड्डा पडावा.*         … Continue reading आजची आरोग्यटीप