Ayurved · Health

आयुर्वेदरसिक

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸                  *!! आयुर्वेदरसिक !!* 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 *पंचकर्म म्हणजे काय व का करावे? भाग-५* *३०/०४/१७* 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸             अजुनही बर्याच लोकांना असे  वाटते की तेल लावुन मसाज केली की झाले पंचकर्म, खरतर असे नाहीये मित्रांनो. शास्त्रोक्त पंचकर्म करत असताना तीन भागामध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जाते.… Continue reading आयुर्वेदरसिक

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *आजची आरोग्यटीप 30.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹      *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                   *भाग एकवीस*  आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे क्रमांक चार *जगण्यासाठी औषधं काम करत नाही.*               *अंतिम भाग बारा*  आयुर्वेदात एवढी ताकद आहे तर काही रोग कायमस्वरुपी का बरे… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *आजची आरोग्यटीप 29.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹      *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                   *भाग वीस*  आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे क्रमांक चार *जगण्यासाठी औषधं काम करत नाही.*                   *भाग अकरा* आयुर्वेदीय औषधांना लवकर गुण का येत नाही ?  इंग्लिश… Continue reading आजची आरोग्यटीप 

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 28.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                 *भाग एकोणीस*  आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे क्रमांक चार  *जगण्यासाठी औषधं काम करत नाही.*                       *भाग दहा* ” जेनेरीक आणि ब्रॅण्डेड असं आयुर्वेदात… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved

पंचसुत्री आयुर्वेदाच्या नवपर्वाची

*!! पंचसुत्री आयुर्वेदाच्या नवपर्वाची !!*             गेले ते दिवस, जेव्हा आयुर्वेदीक वैद्य झाड-पाला वाले वैदु म्हंणवले जात होते. आता  *”उदय होत आहे आयुर्वेदाच्या नवपर्वाचा। आयुर्वेदाच्या सुवर्णयुगाचा ।।”*        *आयुर्वेदाची महती आज जगाला उमगली आहे. आधुनिक औषधींचे दुष्परिणाम आजची मोठी समस्या बनली आहे. त्यामुळे जग वेगाने आयुर्वेदाकड़े धावत आहे. लोक… Continue reading पंचसुत्री आयुर्वेदाच्या नवपर्वाची

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 27.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                     *भाग अठरा*  आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे क्रमांक चार  *जगण्यासाठी औषधं काम करत नाही.*                       *भाग नऊ* विश्वासराव पानीपतच्या लढाईत मारला… Continue reading आजची आरोग्यटीप 

Uncategorized

  आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 26.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                     *भाग सतरा*  आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे क्रमांक चार  *जगण्यासाठी औषधं काम करत नाही.*                       *भाग आठ* औषध घेतलं पण गुणंच… Continue reading   आजची आरोग्यटीप