Ayurved · Health

ग्रंथकाराच चुकलेच 

खरं तर ग्रंथकारांचं चुकलंच, बहुधा मद्याचा रस वीर्य विपाक ठरवता ठरवता त्यांनी अक्खा ग्रंथ लिहला असावा … म्हणे तर काय ? दर्शन स्पर्शन प्रश्नैः परीक्षेत च रोगीनाम ।  बरं हे कमी म्हणून नंतरच्या आचार्यांनी तर स्थानांनी अष्टो परीक्षेत म्हंटल.  काय राव, एकविसाव्या शतकात जगतोय आपण असले तद्दन टाकाऊ विचार मागेच सोडले पाहिजेत. वैद्यांन कस tretment… Continue reading ग्रंथकाराच चुकलेच 

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *आजची आरोग्यटीप 01.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹      *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                   *भाग बावीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक पाच पहिलं पचल्याशिवाय दुसरं आत टाकू नका.  मिक्सरमधून नारळ वाटून घ्यायचा आहे, पहिला आत… Continue reading आजची आरोग्यटीप