Uncategorized

आजची आरोग्यटीप 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 26.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग सेहेचाळीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक अकरा             जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी                    … Continue reading आजची आरोग्यटीप 

Ayurved · Health

​बालकांचे आरोग्य आणि उंची वाढवणे

बालकांचे आरोग्य & उंची वाढवणे बाल वय कफाधिक्याचे असते. याकाळात शरीरातील रसादी सात धातुंचे वर्धन सेवन केलेल्या आहाराद्वारे होते. त्यातही ऊंची ही हाडांच्या वाढीवर अवलंबुन असते. हाडांना आहाराद्वारे योग्य प्रमाणात पोषण मिळत नसेल तर मोठ्या हाडांची वाढ योग्य प्रमाणात होत नाही उंची नैसर्गिकरित्या जेवढी असायला पाहीजे त्यापेक्षा कमी असते. आयुर्वेद शास्रानुसार मोठी हाडे रक्तमज्जा पासुन… Continue reading ​बालकांचे आरोग्य आणि उंची वाढवणे