Ayurved · Health

मॉडर्न व पुरातन – एक मत

*मॉडर्न व पुरातन – एक मत*  बऱ्याच वेळा हा वाद उठतो ।कुणीतरी बोलायला हवं हे नक्की। पण पूर्वग्रह आडवे येतात। प्रत्येकाने अतिरेकाचे चष्म्यातून पाहणे सोडावे फक्त। केसेस होतील हो पण केव्हा, चुका होतील तेव्हा ना! काय करतोय हे योग्य असेल तर कशाला कोण करील केस? नव वैद्य अशाने कशाला वळतील आयुर्वेदा कडे? असो, पर्सनल मत… Continue reading मॉडर्न व पुरातन – एक मत

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 20.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग चाळीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक नऊ    कामासाठी दिवस, विश्रांतीसाठी रात्र                    भाग पाच सगळे पशुपक्षी आपले पोट भरण्यासाठी… Continue reading आजची आरोग्यटीप