Ayurved · Health

#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे मणक्याचा वेदना / कंबरदुखी आदींची कारणे १) रूक्षगुर्वन्न – स्नेहरहीत व पचावयास जड पदार्थांचे अधिक सेवन करणे उदा. वडापाव बेकरीचे इतर पदार्थ हे बहुतेक पचावयास जड व रूक्ष स्नेहरहीत असतात. यांचे गरजेपेक्षा अधिकचे सेवन शरीरातील स्नेह कमी करते, शरीरातील स्नेह वरचेवर कमी होत गेला तर हाडे मज्जा यांच्यावर दुष्परिणाम होऊं मणक्यांच्या वेदना कंबरदुखी आदी… Continue reading #आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹               *आजची आरोग्यटीप*                    *07.05.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*               *भाग सत्तावीस*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक सात      … Continue reading आजची आरोग्यटीप