Ayurved

​हर्बल गार्डन  

हर्बल गार्डन                             शमी             ।।वक्रतुण्डाय नम:शमीपत्रं समर्पयामि ।। पांडवांनी युध्दात आपले शस्त्रसांभार ठेवायला ह्याच वृक्षाचा आसरा घेतला होता.आणी दसऱ्याला त्यांनी ह्या वृक्षाची पुजा करून मग युद्धाला सुरूवात केली होती. ह्याचा लहान व मध्यम उंचीचे काटेरी वृक्ष… Continue reading ​हर्बल गार्डन  

Ayurved

​हर्बल गार्डन

हर्बल गार्डन                      अपामार्ग/आघाडा           ।।गुहाग्रजाय नम:     अपामर्गपत्रंसमर्पयामि।। ह्याचे ०.३३-१ मिटर उंचीचे क्षुप असते.काण्ड सरळ किंवा शाखायुक्त असतात.पाने २.५-१२ सेंमी लांब व रोमयुक्त,खरखरीत,मोठी व वाकलेली असतात.फुले पांढरी/ हिरवी असतात.फळ बारीक,लांबट धुरकट व त्यातून तांदळासारखे दाणे येतात. ह्याचे उपयुक्त अंग आहेत… Continue reading ​हर्बल गार्डन

Ayurved

​हर्बल गार्डन     

हर्बल गार्डन                             बेल/बिल्व        ।।उमापुत्राय नम: बिल्वपत्रं समर्पयामि।। शंकराला प्रिय अशी हि वनस्पती त्यांचे पुत्र गजानन ह्यांना देखील पत्री म्हणून वाहिली जाते कारण तिच्यात बरेच औषधी गुणधर्म दडलेले आहेत म्हणूनच हे आपणा सर्वांना नव्याने सांगण्याची गरज नाही. बेलाचे झाड हे… Continue reading ​हर्बल गार्डन     

Ayurved · Health

बस्ति व आयुर्वेद

  बस्ति व आयुर्वेद ‪#‎AyurSwasthya‬   बस्ति ही वातदोषांवरील श्रेष्ठ चिकित्सा आहे. जवळपास सर्वारोगांमध्ये हितकर आहे. सध्या पंचकर्म नावाचा जे स्तोम माजवले जात आहे, ते फक्त “Massage” नव्हे तर त्यात बस्ति हे सुद्धा एक कर्म आहे. आयुर्वेदातील “अर्ध चिकित्सा“ असेही आचार्यांनी बस्ति या उपक्रमाला संबोधिले आहे. आणि खरच, तशी ती आहे देखील. कारण ६०-७०% शारीरिक… Continue reading बस्ति व आयुर्वेद