Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 28.02.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *प्रमुख आहारसूत्र*              *जेवणाची योग्य वेळ कोणती ? भाग 5* सगळे कावळे एकाच आकाराचे कसे ?  हा प्रश्न एकदा मला पडला. त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विचारांची गाडी सूर्यास्तापाशी येऊन थांबली. वो… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 27.02.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *प्रमुख आहारसूत्र*              *जेवणाची योग्य वेळ कोणती ? भाग 4* दिवसा सूर्य असतो. रात्री सूर्य नसतो. सूर्य म्हणजे साक्षात अग्नि. पचनाला मदत करणारा. म्हणून तर आयुर्वेदात एक वचन आहे,  आरोग्यम् भास्कराद् इच्छेत. म्हणजे… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 26.02.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *प्रमुख आहारसूत्र*              *जेवणाची योग्य वेळ कोणती ? भाग 3* जेवण सकाळी आणि सायंकाळी करावे ?  काहीतरीच सांगताय राव ! ही काय जेवायची वेळ आहे ?  भूक तर लागली पाहिजे ना ! आमचं… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

उपवास

🍀 उपवास  🍀  उपवास लंघनातील एक प्रकार मानता येईल. आठवड्यातुन १-२ दिवसांचे उपवासरूपी लंघन सात्विक पदार्थांच्या सेवनासह करणे शरीराच्या  आणि मनाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त असते. मनाचा सत्व गुण वाढविण्यासाठी मनाचे रज तम दोष कमी करण्यासाठी सात्विक पदार्थांच्या सेवनासह केलेले उपवास उपयुक्तच.      उपवासरूपी लंघनाने शरीरातील घाण (आम) पचविला जाऊन शरीरशुध्दी घडते. पण उपवासही एवढेच करावेत… Continue reading उपवास

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 25.02.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *प्रमुख आहारसूत्र*              *जेवणाची योग्य वेळ कोणती ? भाग 2* रोग वाढण्याच्या काही कारणांचा विचार केला असता, त्यातील एक कारण म्हणजे जेवणाची वेळ न पाळणे.  उत्तम आरोग्यासाठी जेवणातील अन्नपदार्थ हा वेगळा च विषय… Continue reading आजची आरोग्यटीप