Ayurved · Health

आत्मा आणि मन 

“आत्मा आणि मन ” आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरात दोन गोष्टी आधिवास करीत असतात…,        ”   आत्मा व मन   ”          आणि या दोघांच्या संयोगाने बुद्धि काम करते.  पूर्वी आत्मा-मन या गोष्टी आधुनिक शास्त्र मानत नव्हते ,परंतु आता काही प्रमाणात हे मान्य केले आहे . आयुर्वेदामध्ये याचे खुप सखोल व… Continue reading आत्मा आणि मन 

Ayurved · Health

आत्मा आणि मन 

“आत्मा आणि मन ” आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरात दोन गोष्टी आधिवास करीत असतात…,        ”   आत्मा व मन   ”          आणि या दोघांच्या संयोगाने बुद्धि काम करते.  पूर्वी आत्मा-मन या गोष्टी आधुनिक शास्त्र मानत नव्हते ,परंतु आता काही प्रमाणात हे मान्य केले आहे . आयुर्वेदामध्ये याचे खुप सखोल व… Continue reading आत्मा आणि मन 

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 12.07.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग ब्याण्णव*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                  क्रमांक अकरा *जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी*                   *भाग 49*          *विडा… Continue reading आजची आरोग्यटीप