Uncategorized

​गर्भ संस्कार,योनीव्यापद व वंध्यत्व

गर्भ संस्कार,योनीव्यापद व वंध्यत्व   गर्भ संस्काराची सुरवातच ही स्त्री व पुरुष ह्यांच्या पंचकर्म शुध्दीने होते.   स्री व पुरुष पंचकर्मानंतर उत्तम क्षेत्र व बीज धारण करतात व गर्भधारनेसाठी शक्यता वाढते.. परंतु अशी काय कारणे असतात की गर्भधारनेस अडधळा निर्माण होतो.. १.🍃योनी व्याधी ..येथे योनी हा शब्द फार व्यापक असुन योनी ही संपुर्ण स्त्री जननांग… Continue reading ​गर्भ संस्कार,योनीव्यापद व वंध्यत्व

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 10.07.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग नव्वद*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                  क्रमांक अकरा *जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी*                   *भाग 47*          *विडा… Continue reading आजची आरोग्यटीप