Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 26.02.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *प्रमुख आहारसूत्र*              *जेवणाची योग्य वेळ कोणती ? भाग 3* जेवण सकाळी आणि सायंकाळी करावे ?  काहीतरीच सांगताय राव ! ही काय जेवायची वेळ आहे ?  भूक तर लागली पाहिजे ना ! आमचं… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

उपवास

🍀 उपवास  🍀  उपवास लंघनातील एक प्रकार मानता येईल. आठवड्यातुन १-२ दिवसांचे उपवासरूपी लंघन सात्विक पदार्थांच्या सेवनासह करणे शरीराच्या  आणि मनाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त असते. मनाचा सत्व गुण वाढविण्यासाठी मनाचे रज तम दोष कमी करण्यासाठी सात्विक पदार्थांच्या सेवनासह केलेले उपवास उपयुक्तच.      उपवासरूपी लंघनाने शरीरातील घाण (आम) पचविला जाऊन शरीरशुध्दी घडते. पण उपवासही एवढेच करावेत… Continue reading उपवास