Ayurved

युक्ति

​🍃युक्ति🍂  साधक पित्त  साधकं हृद्गतं पित्तं काल अपतर्पणजनित अग्निमांद्य आपण पाहिले.जे पुढे ज्वर – ग्रहणीत रुपांतरीत झाले. आज असेच अग्निमांद्य मनोवहाची विकृती कसे करते ते पाहुया. तत्पुर्वी अग्नि संदर्भातला च.चि.ग्रहणीचिकित्सा अध्यायातला श्लोक पाहुया.. आयुवर्णोः बलस्वास्थ्यं उत्साह उपचय प्रभाः ओजस्तेजो…. यातला उत्साह हा शब्द आज आपणास उपयोगी. रुग्ण ३२ वर्षे  शिक्षणासाठी व व्यवसायनिमित्ताने बाहेरचे अपथ्य आणि… Continue reading युक्ति

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 04.02.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *प्रमुख आहारसूत्र*                                    *प्रमेह*                                    … Continue reading आजची आरोग्यटीप