Ayurved · Health

किचन क्लिनीक

​ 🔅किचन क्लिनीक 🔅      जव जव हे धान्य प्रामुख्याने क्षुद्रधान्या मध्ये समाविष्ट होते.तसेच ह्याचा वापर आपल्या दैनंदिन आहारात आपण जास्त करताना आढळत नाही कारण तसे हे धान्य कोकण गोवा प्रांतात फारसे प्रचलित नाही. तरी देखील हे अत्यंत पौष्टीक,त्यामानाने स्वस्त असे धान्य असल्याने ह्याचा वापर जर आपण आपल्या आहारा मध्ये केला तर त्याचा फायदा… Continue reading किचन क्लिनीक

Ayurved · Health

​आहार ,निद्रा,ब्रम्हचर्य

​आहार ,निद्रा,ब्रम्हचर्य :- भाग २- ज्याप्रमाणे शरीरस्वास्थ्य प्राप्त करण़्यासाठी आहार आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे शरीर स्वस्थ व निरोगी राहण्यासाठी निद्रा ही आवश्यक आहे  निद्रेला बरेच समवायी शब्द वापरले गेले आहे, स्वप्न,सुप्तावस्था,शयना,तत्वप्रतिबोधे,इति जगदिश,निंद  परंतु काय घडते निद्रेत व का येते निद्रा ? मन जेव्हा त्याच्या विषयांपासुन अलिप्त होतो व तेव्हा जी अवस्था निर्माण होते त्यास निद्रा म्हणतात।… Continue reading ​आहार ,निद्रा,ब्रम्हचर्य

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप 

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 15.02.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *प्रमुख आहारसूत्र*               *आयुर्वेदीय चिकित्सेमागील दृष्टीकोन*                        *भाग पाच* नाॅर्मल कोणाला करायचे आहे?  रिपोर्टला की रूग्णाला ? जो तो येतो तो रिपोर्ट ची… Continue reading आजची आरोग्यटीप