Uncategorized

​हर्बल गार्डन

हर्बल गार्डन                       गुळवेल हिलाच अमृतवेल असे देखील म्हणतात कारण हिचे कार्य आणी औषधी उपयोग पाहिल्या हि खरोखरच अमृता समान काम करते असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. गुळवेलीचे बहुवर्षायु वेल असतात.हे वेल निंब,आंबा अशा वृक्षांच्या आधाराने वाढते.हिच्या त्वचेचा वरचा भाग पातळ व ठिसूळ असून धुरकट… Continue reading ​हर्बल गार्डन

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप १७.०८.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग एकशे अठ्ठावीस*       *आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे*                    *भाग बारा*      निरोगी राहाण्यासाठी काय करावे ?                  *भाग बावीस* नित्यं… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Uncategorized

​हर्बल गार्डन

हर्बल गार्डन                        चांगेरी जमिनीवर पसरणारे कडे कपारीत उगवणारे क्षुप आहे.ह्याचा तीन पानांचा खंड एकमेकांना खालच्या भागात जोडलेला असतो.पर्ववृन्त लांब असून त्यास उपपत्र चिकटलेले असतात.फुले लहान व पिवळ्या रंगाची असतात.फळे लांबट व रोमश असतात. ह्याचे उपयुक्तांग पंचांग आहे.ह्याची चव आंबट,तुरट असून चांगेरी उष्ण गुणाची आहे… Continue reading ​हर्बल गार्डन

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप १६.०८.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग एकशे सत्तावीस*       *आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे*                    *भाग बारा*      निरोगी राहाण्यासाठी काय करावे ?                  *भाग एकवीस* नित्यं… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Uncategorized

​हर्बल गार्डन

हर्बल गार्डन                       ब्राम्ही आपल्या सर्वांच्या परिचयाची ब्राम्ही,तिचे कार्य मेंदुवर होते व बुद्धि व स्मरणशक्ती वाढवायला हिचा उपयोग होतो हे आता सगळ्यांनाच माहीत आहे.तरी तिचे अजुन काही उपयोग आहेत का ते देखील आपण जाणून घेणे गरजेचे आहे.चला तर मग ब्राम्हीची माहिती पुन्हा नव्याने जाणून घेऊ.… Continue reading ​हर्बल गार्डन

Uncategorized

​हर्बल गार्डन

हर्बल गार्डन                      कतक/केवडा       ।। विनायकाय नम: केतकीपत्रं समर्पयामि।। केवड्याचे बन हे जंगलात पाण्याच्या जवळपास आढळतात.ह्याचा वास सापांना आवडतो अशी मान्यता आहे.ह्याचे ३-४ मीटर उंचीचे गुल्माकृती बेट असते.काण्ड वाकडे अनेक शाखा प्रशाखायुक्त असते.त्यापासून निघणारे अंकुर वडा प्रमाणे जमिनीत घुसतात. पाने १-२ सेंमी लांब,सरळ… Continue reading ​हर्बल गार्डन

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप १५.०८.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग एकशे सव्वीस*       *आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे*                    *भाग बारा*      निरोगी राहाण्यासाठी काय करावे ?                  *भाग वीस* नित्यं… Continue reading आजची आरोग्यटीप