Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप ०७.०९.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *जगण्याची साधी सोपी सूत्रे*       *एकशे एकोणपन्नास*  *आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे*              *भाग तेरा*        *सांगेन गोष्टी हिताच्याच चार*               *भाग सात* न हुं कुर्याच्छवं पूज्यं प्रशस्तान मंगलानि च ! कोणाच्याही मृत शरीर म्हणजे शवाकडे पाहून… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप ०८.०९.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *जगण्याची साधी सोपी सूत्रे*       *एकशे पन्नास*  *आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे*              *भाग तेरा*        *सांगेन गोष्टी हिताच्याच चार*               *भाग आठ* जनावरांच्या बाबतीत विशेष काळजी घ्यायला ग्रंथकार सांगतात. जे प्राणी शारीरिक दृष्टीने कमजोर झाले आहेत,… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप ०९.०९.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *जगण्याची साधी सोपी सूत्रे*       *एकशे एकावन्न*  *आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे*              *भाग तेरा*        *सांगेन गोष्टी हिताच्याच चार*               *भाग नऊ* ग्रंथकार किती सावध करत आहेत पहा. ते म्हणतात, एकट्याने बाहेर फिरायला जाताना विशेष काळजी… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप १०.०९.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *जगण्याची साधी सोपी सूत्रे*       *एकशे बावन्न*  *आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे*              *भाग तेरा*        *सांगेन गोष्टी हिताच्याच चार*               *भाग दहा* आपण पूर्वाभिभाषी असावे, असे वाग्भटजी म्हणतात. म्हणजे स्वतःहून इतरांशी बोलायला जाणे. समोरून ओळखीचा कोणी… Continue reading आजची आरोग्यटीप