Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप ०३.०९.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *जगण्याची साधी सोपी सूत्रे*       *एकशे पंचेचाळीस*  *आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे*              *भाग तेरा*        *सांगेन गोष्टी हिताच्याच चार*               *भाग तीन* आपले कार्य उत्तम व्हावे असे वाटत असेल तर कल्याणकारी रत्न, गुरु, माता पिता, आदि… Continue reading आजची आरोग्यटीप