Uncategorized

​मानस रोग..

मानस रोग.. बुद्धि स्मृति ज्ञानतपोनिवासः पुनर्वसुः प्राणभृतां शरण्यः| उन्मादहेत्वाकृतिभेषजानि कालेऽग्निवेशाय शशंस पृष्टः||३||   अतिशय चांगला बोलनारा ,वागनारी व्यक्ती हळुहळु स्वभावात बदल होतो,मनात वेगवेगऴे विचार ,अस्वाभाविक हालचाली,चेष्टा..समाजासमोर वेगऴे वर्तन वाटायला लागते..कधी वारंवार हात धुण्याची सवय लागते, तिच पुढे जावुन एवढी तीव्र होते की दिवसातुन पाच ते सहा वेळा अघोळ करणे,शेकडोे वेळा हातधुणे.. तर कधी मनात शंका… Continue reading ​मानस रोग..

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप ३१.०७.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                  *भाग एकशे अकरा*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                  क्रमांक *•बारा•*      निरोगी राहाण्यासाठी काय करावे ?                   … Continue reading आजची आरोग्यटीप

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप ०२.०८.२०१७* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                  *भाग एकशे तेरा*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                  क्रमांक *•बारा•*      निरोगी राहाण्यासाठी काय करावे ?                   … Continue reading आजची आरोग्यटीप