Ayurved · Health

गर्भाशय निरहरण

*।।गर्भाशय निरहरण।।*       *फायदे???* स्त्रियांना मासिक पाळी चालू असे पर्यंत प्रमेह होत नाही। म्हणजे क्लेद संचिती होत नाही,असे गृहीत धरून  या न झालेल्या संप्राप्ती चा विचार करावा। आता गर्भाशय निरहरण चा विचार 2 प्रकारे करावा। *एक रज प्रवृत्तीचे वेगधारण!* *दुसरे, क्लेद संचिती मुले होणारे विकार!* प्रथम वेग धारण चा विचार ! शुक्र वह… Continue reading गर्भाशय निरहरण

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 23.06.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*              *भाग त्रेहात्तर*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                  क्रमांक अकरा     *जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी*                     *भाग 30*  … Continue reading आजची आरोग्यटीप