Ayurved · Health

स्वास्थ्यासाठी_आयुर्वेद

🌳 #स्वास्थ्यासाठी_आयुर्वेद🌳        *पंचकर्म म्हणजी काय रं भौ ।*                     _भाग : – ३_                    🌏 *बस्ति :पंचकर्म* 🌏       बस्ति हाय ना भाऊ ही कशी घ्यायची ते आपण मागच्या लेखात वाचलं (भाग 2… Continue reading स्वास्थ्यासाठी_आयुर्वेद

Uncategorized

*आजची आरोग्यटीप 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 11.06.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                 *भाग  बासस्ट*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक अकरा        *जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी*                  … Continue reading *आजची आरोग्यटीप