Uncategorized

​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे  🌥 पावसाळ्यातील आहार विहार 🌧 काही दिवसांनी पावसाला सुरूवात होईलच पावसाळ्यात बाह्य वातावरणात जसे बदल घडतात तसे शरीरातही बदल घडतात. या बदलानुसार आहार विहारीय बदल करणे आवश्यक आहे.             पावसाळ्यात जेवनासोबत मधाचा अनुपान रूपाने वापर करावा. ज्या दिवशी अधिक थंड वातावरण असते त्या दिवशी शरीरातील वात अधिक प्रमाणात प्रकुपित… Continue reading ​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आजची आरोग्यटीप 09.06.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*            *भाग साठ*       आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे                    क्रमांक अकरा        *जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी*                     *भाग 16*… Continue reading आजची आरोग्यटीप