Ayurved · Health

​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

🌹दुष्ट (प्रतिश्याय) सर्दी व उपद्रव 🌹
सर्दीची योग्य चिकित्सा न करता अहितकर आहाराचे सेवन केले गेले तर सर्दीचे दुष्ट प्रतिश्यायामध्ये परिवर्तन होते दुष्ट प्रतिश्याय (दुष्ट सर्दीची) खालील लक्षणे निर्माण होतात.

१.नाक कफ साठल्याने बंद होणे

२.नाकात मार लागल्यासारखी वेदना होतात

३.नाकातुन द्रव पाण्यासारखा स्राव बाहेर पडतो.

४.नाकाद्वारे गंध ज्ञान होत नाही.

५.मुखात दुर्गंध निर्माण होणे

६.वारंवार सर्दी पडसे निर्माण होणे

ही लक्षणे दुष्ट प्रतिश्यायामध्ये असतात. दुष्ट प्रतिश्यायामध्ये चिकित्सा न घेता उपेक्षा केली की
 उपद्रव स्वरूपातील लक्षणे निर्माण होऊ शकतात.

१. शिंका येणे

२. नाक कोरडे पडणे

३.नाक बंद होणे

४.नाकातुन द्रव स्राव नेहमी निघत राहणे

५.नाकातुन घाण वास येणे

६.नाकात आग होणे

७.नाकात सुज येणे

८.नाकात ग्रंथी बनने

९.नाकात पुय जमा होणे

१०.नाकातुन रक्त येणे

११.नाकात छोटे फोड निर्माण होणे

१२.शिर, कान आणि नेत्राचे इतर आजार निर्माण होणे.

१३.केसांची गळती, केसांचा वर्ण बदलणे.

१४.तहान लागणे, दम लागणे, खोकला येणे, ताप येणे.

१५.रक्तपित्त (शरीरातील बाह्य विवरातुन रक्त बाहेर पडणे, आवाज बसणे बदलणे.

१६.शरीराचा शोष होऊन रसादी सात धातु क्षीण होणे.

अश्या प्रकारची उपद्रव स्वरूपी लक्षणे आजार दुष्ट प्रतिश्यायामध्ये चिकित्सा केली गेली नाही तर निर्माण होतात.

शरीर स्वतच स्वभावपरमवादाने सर्दी दुरूस्त करू शकत नसेल तर अपुनर्भव औषधी चिकित्सेचा विचार नक्की करावा. नजिकच्या वैद्याकडून उपद्रव स्वरूपातील लक्षणे निर्माण होण्या अगोदरच सल्ला अवश्य घ्यावा.
वैद्य गजानन मॅनमवार

श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद चिकित्सालय

2nd Floor Sharma Chembers

Above Samudra Hotel Nal Stop Pune

Cont. No – 9028562102, 9130497856

One thought on “​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s