Ayurved · Health

आयुर्वेदरसिक

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸                  *!! आयुर्वेदरसिक !!* 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 *पंचकर्म म्हणजे काय व का करावे? भाग-५* *३०/०४/१७* 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸             अजुनही बर्याच लोकांना असे  वाटते की तेल लावुन मसाज केली की झाले पंचकर्म, खरतर असे नाहीये मित्रांनो. शास्त्रोक्त पंचकर्म करत असताना तीन भागामध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जाते.… Continue reading आयुर्वेदरसिक

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *आजची आरोग्यटीप 30.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹      *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                   *भाग एकवीस*  आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे क्रमांक चार *जगण्यासाठी औषधं काम करत नाही.*               *अंतिम भाग बारा*  आयुर्वेदात एवढी ताकद आहे तर काही रोग कायमस्वरुपी का बरे… Continue reading आजची आरोग्यटीप