Ayurved · Health

#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे शुक्रक्षीणतेची कारणे आणी लक्षणे जरया चिन्तया शुक्रं व्याधिभि: कर्मकर्षणात् | क्षयं गच्छत्यनशनात् स्रीणां चातिनिषेवणात् ||  १) वृध्दावस्थेत वाताचे आधिक्य असते वाताच्या शमनासाठी आहार रस वापरला जात असल्याने शुक्रक्षीण होत जाते. याकरिताच वृध्दावस्थेत ब्रह्मचर्य पालन निरोगी आयुष्या करिता आवश्यक असते. २) अतिप्रमाणात चिंता असेल तर अजीर्ण होऊन आहाररस योग्य प्रकारचा तयार होत नाही. योग्य पोषणाअभावी… Continue reading #आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 25.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                     *भाग सोळा*  आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे क्रमांक चार  *जगण्यासाठी औषधं काम करत नाही.*                       *भाग सात* ज्यांची प्रतिकारशक्ती जास्ती, त्यांना… Continue reading आजची आरोग्यटीप