Ayurved · Health

​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे पाददाह / पायांची आग पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्सहितोः$निलः|| विशेषतश्चंक्रमणे पाददाहं तमादिशेत् अतिचालणे आदी वातवर्धक क्रियांमुळे प्रकुपित झालेला वायु पित्त व रक्तासह पायांच्या ठिकाणी दाह म्हणजे आग उत्पन्न करतो. स्वतंत्र रित्या उत्पन्न पायाच्या आगेवर वातरक्तनाशक उपाय उपयोगी ठरतात.   इतर व्याधीतुन उपद्रव स्वरूपी निर्माण झालेल्या पायाच्या आगेवर त्या त्या आजारानुरूप चिकित्सा करावी लागते.     … Continue reading ​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 20.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        *जगण्याची साधी सोप्पी तत्वे*                     *भाग अकरा*  आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे क्रमांक चार  *जगण्यासाठी औषध काम करत नाही.*                       *भाग दोन* जीवनावश्यक काय आहे ? … Continue reading आजची आरोग्यटीप