Ayurved · Health

#स्वास्थ्यासाठी_आयुर्वेद

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 #स्वास्थ्यासाठी_आयुर्वेद बरेच दिवस झाले काही लिहिण्याचा योगच आला नाही काही लोक डॉक्टर या लेबल खाली *आयुर्वेदाच्या नावाखाली* काहीही लिहून सांगत आहेत की सकाळी दात न घासता लिटर दीड लिटर पाणी😳😳 प्यावे !!!!  दिवसभरात लिटर नि पाणी प्यावे असे काहीसे तर शेवगा uffs!!!! Moringo (मराठीत लिहिलं कि कळत) हे म्हणे खूप काही त्याच्या पोटात घेऊन… Continue reading #स्वास्थ्यासाठी_आयुर्वेद

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 12.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹      *जगण्याचे साधे सोप्पे नियम*                     *भाग तीन* नियम एक. कोणताच नियम पाळू नये. भाग तीन. माणूस बाहेरून जरी एक दिसला तरी आतून तो प्रत्येकाहून वेगळा असतो. रस्त्यावर काम करणारी, दगड फोडणारी लमाणी मंडळी सर्व साधारणपणे… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 11.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹      *जगण्याचे साधे सोप्पे नियम*                     *भाग दोन* नियम एक. कोणताच नियम पाळू नये. भाग दोन. दूध म्हणजे विष नाही, दही म्हणजे विष नाही, गुळ म्हणजे विष नाही, पाणी म्हणजे विष नव्हे, पण हे पदार्थ प्रमेहामधे… Continue reading आजची आरोग्यटीप