Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          *आजची आरोग्यटीप 01.04.2017* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *प्रमुख आहारसूत्र*                   *इंद्रिये, अवयव आणि आहार*                      *भाग सतरा* “गॅसवर तुमच्याकडे काही परमनंट औषध आहे काहो ? ” 90% पेशंटचा 100… Continue reading आजची आरोग्यटीप