Ayurved · Health

आरोग्यकिरण

​पुन्हा एक रविवार गेला आणि नवीन आठवडा सुरु झाला.असे एकामागुन एक आठवडे सरतात आणि आयुष्य अलगदपणे म्हातारपणाच्या उंबर्ठ्यावर येऊन थांबते.प्रकृतिची गाडी कहिशी विकृत घडीवर घेऊन हळुवारपणे धावु लागते. आयुष्यात अनेकदा पोटाला चिमटा घेऊन साठवलेले पैसे व नियोजित अर्थव्यवस्था अचानकपणे कोलमडु लागते ती आरोग्यच्या कुर्बुरींमुळे. आधी अपरिमित अर्थप्राप्ति करुन मग निवांत आयुष्य घालवु,अश्या गैरसमजात माणूस आयुष्यात… Continue reading आरोग्यकिरण

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप 

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    आजची आरोग्यटीप 28.11.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *आहार रहस्य*         *आहारातील बदल भाग 66*                            *चवदार आहार -भाग 28* आपण आहारातील या चवी वेगवेगळ्या अभ्यासल्या. प्रत्यक्षात मात्र  अगदी एकाच चवीचे पदार्थ आपण खात… Continue reading आजची आरोग्यटीप 

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    आजची आरोग्यटीप 27.11.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *आहार रहस्य*         *आहारातील बदल भाग 65*                            *चवदार आहार -भाग 27* तुरटी कशी ?  या प्रश्नाचे उत्तर अनुभुति घेतल्याशिवाय येत नाही. ती तुरट आहे.  हे… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

 आजची आरोग्यटीप

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    आजची आरोग्यटीप 26.11.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *आहार रहस्य*         *आहारातील बदल भाग 64*                            *चवदार आहार -भाग 26* सहा चवीपैकी शेवटची राहिली तुरट चव. तुरट या नावातच तुरटीची चव ज्याला ती तुरट… Continue reading  आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

   आजची आरोग्यटीप 25.11.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *आहार रहस्य*         *आहारातील बदल भाग 63*                            *चवदार आहार -भाग 25* औषध म्हणजे कडू. हे लहान मुलांनापण माहिती आहे. औषध लागू पडते, ते त्याच्या अंगभूत गुणांमुळे. … Continue reading आजची आरोग्यटीप