Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    आजची आरोग्यटीप 06.11.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *आहार रहस्य*         *आहारातील बदल भाग 45*                            *चवदार आहार -भाग 6* लवण रसाचा युक्तीने वापर केला तर तो *प्रिझरवेटीव्ह* म्हणून वापरता येतो. म्हणून तर लोणच्यामधे… Continue reading आजची आरोग्यटीप