Uncategorized

ऊसाचा रस 

​🍀  ऊसाचा रस  ☘ अविदाही कफकरो वातपित्तनिवारणः| वक्त्रप्रह्लादनो वृष्यो दन्तनिष्पीडितो रसः ||  दातांनी चावुन खालेला उसाचा रस कफवर्धक, वातपित्तनिवारण करणारा, तोडांत प्रसन्नता उत्पन्न करणारा, बलवर्धन करणारा आहे.         ऊसाला दातांनी चावुन खाणे निसर्गाला अपेक्षीत आहे म्हणजे ऊस खाण्यापासुन अपेक्षीत लाभ मिळतात. यंत्रातुन काढलेला ऊसाचा रस गुरूर्विदाही विष्टम्भी यान्त्रिकस्तु प्रकीर्तितः ||    … Continue reading ऊसाचा रस 

Uncategorized

आजची आरोग्यटीप

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    आजची आरोग्यटीप 03.11.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *आहार रहस्य*         *आहारातील बदल भाग 42*                            *चवदार आहार -भाग 3* आंबट आणि तिखट या मिश्र चवीचा एक पदार्थ म्हणजे लोणचे. पानातील डाव्या बाजूला वाढलेल्या… Continue reading आजची आरोग्यटीप