Ayurved · Health

किचन क्लिनीक

​🔅किचन क्लिनीक 🔅      खजुर आसमान से टपके खजुर में अटके हि म्हण सर्वांनाच माहित असणार.तर हा खजुर आपल्या सर्वांचाच आवडता पण ह्याचे खरे राष्ट्रीयत्व अरब देश आहे बरं का.म्हणजेच काय तर हा परदशी पाहुणा आपल्या देशात आला आणी आपलाच बनून गेला. अत्यंत रूचकर फळ आपण सुक्यामेव्यात पण ह्याचा चांगलाच फडशा पाडतो नाही का.अत्यंत… Continue reading किचन क्लिनीक

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹          आजची आरोग्यटीप 26.09.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                  *आहाररहस्य.*                        *आहारातील बदल* *भाग 5*                   *मांसाहारी भाग दोन* मांसाहार करणारे प्राणी रक्ताला थंड ठेवण्यासाठी एक युक्ती करतात. जीभ… Continue reading आजची आरोग्यटीप