Health

आधी डोळे तपासले असते तर खूप बर झालं असत !!!!!!!!!

​#Netrayu आधी डोळे तपासले असते तर खूप बर झालं असत !!!!!!!!! असं तुमच्या बाबतीत कधी झालं आहे का?  परवा आई व तिची दहा वर्षांची मुलगी कडेच्या दुकानात आल्या होत्या. मुलगी आईची नजर चुकवून दवाखान्यात आली. मी म्हटलं “हा डोळ्यांचा दवाखाना आहे. तुझे डोळे तपासायचे आहेत का?”. तेवढ्यात तिची आई तिला शोधत आली. तिने आईला ‘माझे… Continue reading आधी डोळे तपासले असते तर खूप बर झालं असत !!!!!!!!!

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    आजची आरोग्यटीप 03.09.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹              *आहाररहस्य.* मना सत्य संकल्प….स्वास्थ्य संकल्प जीवी धरावा…. आधी एक ठरवूया, किती वर्ष जगायचंय ? आपली मानसिकताच इतकी बदलून गेली आहे, की कोणी शंभर वर्षासाठी जगायच्या शुभेच्छा दिल्या तर त्याही नको वाटतात. “पुरे झाले मिळाले तेवढे आयुष्य.” “कंटाळा आला.” “काय करायचे आहे जगून.” “नको… Continue reading आजची आरोग्यटीप