Ayurved · Health

अजीर्णाची कारणे

​😬 अजीर्णाची कारणे😁 अत्यंबुपानाद्विषमाशनाश्च सन्धारणात्स्वप्नविपर्य्ययाच्च | काले$पि सात्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य || वंगसेन १ अतिअंबुपान — जेवताना वा इतर वेळी अत्याधिक प्रमाणात जलपान करणे अजीर्ण उत्पतीचे कारण बनते त्याकरिता खालीलप्रमाणे जलसेवन करावे… 🍀 पाणी पिण्याचा विधी 🍀 अत्यम्बुपानाच्च विपच्यते$न्नं निरम्बुपानाच्च स एव दोषः| तस्मान्नरो वह्निविवर्द्धनाय मुहुर्मुहु.. फार पाणी प्याले तर अन्न… Continue reading अजीर्णाची कारणे

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    आजची आरोग्यटीप 31.08.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹              *आहाररहस्य.* आहाराचा किती सूक्ष्म विचार उपनिषदांमधे केलाय. उपनिषदकार म्हणतात, जसे घुसळलेल्या दह्याचा सूक्ष्म भाग म्हणजे लोणी भक्षण केलेल्या तेजाचा एक भाग म्हणजे वाणी, प्राशन केलेल्या जलाचा सूक्ष्म भाग म्हणजे प्राण, आणि भक्षण केलेल्या आहाराचा सूक्ष्म भाग म्हणजे मन. याला *पुरावा* काय ?  असा… Continue reading आजची आरोग्यटीप