Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 आजची आरोग्यटीप 27.08.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आहाररहस्य* *आहारसार भाग 9* अन्नावरचे संस्कार अन्नाचे गुण बदलून टाकतात. मक्याचे दाणे खायचे असतील तर, त्याअगोदर कणीस स्वच्छ तर करायला हवे. त्याच्यावरची आवरणे आणि तूस काढून टाकायला नकोत का ? तस्संच अन्नाचंही आहे. आपल्याला जसं हवंय तसं आपण शुद्ध करून घेतो, वरून खाली पोटात ढकललं की, आपली जबाबदारी संपली. मग… Continue reading आजची आरोग्यटीप

Ayurved · Health

सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम् |

#Netrayu सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम् | का बर असं म्हटल असावं ? सध्या सोशल मिडिया वर विविध challenges येत आहेत. Ice Bucket Challenge, Selfie Challenge इत्यादि. आपण सर्वत्र वाचतो डोळा हे प्रमुख इंद्रिय आहे. हेच सिद्ध करण्यासाठीच हे challenge ! बहुतांश ज्ञान आपल्याला डोळ्यांमार्फत होते. पण नक्की भारतीय शास्त्रांमध्ये डोळ्यांना का बरे महत्व दिले गेले आहे?… Continue reading सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम् |