Ayurved · Health

आजची आरोग्य टीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 आजची आरोग्यटीप 25.07.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आहाररहस्य* *उपवास भाग 6* *उपवास संकष्टीचा* गणपतीच्या आणि चंद्राच्या, पुराणातील एका कथेचा संदर्भ या उपवासाला आहे. दर महिन्यातून एकदा येणारी ही संकष्टी आणि मंगळवारी आली तर अंगारकी.. काही जण संकष्टी करतात, तर बरेच जण अंगारकी करतात. गणपती या देवावर प्रचंड श्रद्धा असल्याने (बुद्धीदाता जो ठहरा..) हे उपास जरा इमाने केले… Continue reading आजची आरोग्य टीप