Ayurved

‘आयुर्वेदीय औषधांची कायदेशीर संज्ञा’

अभ्यासपूर्ण लेख….जरूर वाचा!! ‘आयुर्वेदीय औषधांची कायदेशीर संज्ञा’ (आयुर्वेदिक औषधी उत्पादने म्हणजे काय ?: लेखमाला क्रमांक १) – अमृत करमरकर सर्वप्रथम कोणत्याही उपचार पद्धतीच्या औषधांचे व्यावसायिक विपणन करताना एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे आपण ज्या देशात ते औषध विक्री करणार असतो त्या देशांचा विक्री परवाना (मार्केटिंग ऑथोरायझेशन) घेतले पाहिजे. या लेखामध्ये आपण भारताचा… Continue reading ‘आयुर्वेदीय औषधांची कायदेशीर संज्ञा’

Ayurved

आजची आरोग्य टीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 आजची आरोग्यटीप 15.07.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आहाररहस्य* *देव, देह आणि देशासाठी*… आज आषाढी एकादशी ! आपल्या परंपरेप्रमाणे चातुर्मास सुरू. यालाच देवशयनी एकादशी असेही म्हणतात. आता चार महिने देव झोपणार.!!! झोपणार ही कल्पना. खरोखरंच झोपला तर ?? पण देवांनाही झोप हवी. जे जे देवासाठी ते ते देहासाठी. उत्तमात उत्तम ते देवासाठी, उत्तमात उत्तम ते देहासाठी ! पण… Continue reading आजची आरोग्य टीप