Ayurved · Health

स्वीट डिश खाताय?

#घरोघरी_आयुर्वेद स्वीट डिश खाताय? आपण भारतीय लोक पाश्चात्य ते ते चांगले या गैरसमजात इतके दंग आहोत की आम्ही आमचे कपडेच नव्हेत तर राहणीमान आणि आहारसुद्धा त्यांच्याचप्रमाणे नक्कल करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. ‘स्वीट डिश’ हा त्यातलाच एक प्रकार. स्वीट डिश हा परदेशात जेवणाच्या शेवट खाण्याचा प्रकार समजला जातो. आयुर्वेद मात्र मधुर रसाचे पदार्थ जेवणाच्या सुरुवातीला… Continue reading स्वीट डिश खाताय?

Uncategorized

आजची आरोग्य टीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 आजची आरोग्यटीप 04.07.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *आहाररहस्य* शरीराचे पोषण असे प्राकृत म्हणजे योग्य पद्धतीने सुरू राहीले म्हणजे स्वस्थ्य, निरोगी अवस्या आणि या चयापचय प्रक्रियेत, वितरण व्यवस्थेत, जरा जरी बदल झाला तरी पुढची सर्व प्रक्रिया बदलून जाते. याला म्हणतात रोगावस्था. ! जसे वितरण होत असताना, काही कारणाने मेद धातुचा अग्नी आपल्या चुकीच्या सवयीनी बिघडला असेल, तर त्या… Continue reading आजची आरोग्य टीप