Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 आजची आरोग्यटीप 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 चला आंघोळीला भाग –  5 दिवसाची सर्वाधिक सुंदर आनंददायी वेळ कोणती ? असे मला विचारले तर मी ऊत्तर देईन, “आंघोळीनंतरची 15 मिनीटे.” (प्रत्येकाला असंच वाटेल असंही नाही. पण असा सार्वत्रिक  अनुभव वाटतो. ) दिवसातून तीन वेळा मनसोक्त आंघोळ आणि एक वेळा यथेष्ट, यथेच्छ भरपेट भोजन ! निरोगी रहायला यापेक्षा आणखी काही… Continue reading आजची आरोग्यटीप