Ayurved

विडा

आयुर्वेद कोश ~ विडा हल्ली पान खायला गेलं की ‘एक पान द्या ‘ सांगून चालत नाही . पान नक्की कोणते हवे आहे ? साधे ? कलकत्ता ? बनारस ? मघई ? ते झाले की साधे की फुलचंद . . फुलचंद सांगितले की साधे फुलचंद की किमाम वाले ? त्यात सुपारी कच्ची , पक्की की कतरि… Continue reading विडा

Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 आजची आरोग्यटीप 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 चला आंघोळीला भाग –  4 आंघोळ केल्यानंतर एकदम मस्त वाटतं ना. ! का ? एवढं फ्रेश का वाटतं ? “धुतल्यामुळे ” मन आत्मा आणि शरीर. मळ निघून जातो यांच्यावरचा ! त्यासाठीच संकल्प महत्वाचा. आणि श्रद्धा देखील ! नाहीतर गंगोदक आणि नलोदक यात फरक काय म्हणा ! रासायनिक आणि वैज्ञानिक पृथक्करण एकच… Continue reading आजची आरोग्यटीप