Ayurved · Health

आजची आरोग्य टीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 आजची आरोग्यटीप 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 चला आंघोळीला – भाग 3 आंघोळीचे दोन प्रमुख प्रकार घराबाहेरील सार्वजनिक ठिकाणी केलेली आंघोळ आणि माझ्या घरातील माझी वैयक्तिक आंघोळ, ज्याला गृह्यस्नान म्हटलेले आहे. या दोहोंचे गुण वेगळे सांगितले आहेत. आज सर्वमान्य अशी घरातील आंघोळ करूया. पाणी अग्निने तापवले तरी, त्याच्या शरीराची शुद्धी करणार्‍या शक्तीचा नाश होत नाही. म्हणून पाणी नेहमी… Continue reading आजची आरोग्य टीप