Ayurved · Health

आजची आरोग्य टीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 आजची आरोग्यटीप 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 चला आंघोळीला  – 2 आपण कोणत्या पाण्याने आंघोळ करतोय, ते पाणी आपणाला सोसवणारे आहे का ? याचा विचार जसा आपण स्वतः चांगला करू शकतो, तसाच एक ऊत्तम जाणकार वैद्य देखील करू शकतो. त्यासाठी आपली प्रकृती कोणत्या पद्धतीची आहे, हे वैद्याकडून एकदा समोरासमोर बसून, समजावून घेणे आवश्यक आहे. ज्याची प्रकृती वाताची  आणि… Continue reading आजची आरोग्य टीप