Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

आजची आरोग्यटीप
󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁
आंघोळीपूर्वी काय करावे ? भाग 13

व्यायाम झाल्यावर, घाम आल्यावर अंग रगडून घ्यावे.
व्यायाम केल्यावर शरीरातील रक्तसंचार बदलतो. ज्या पध्दतीचा व्यायाम करणार, तशी गती रक्ताला प्राप्त होते.

ही बदललेली रक्तगती संपूर्ण शरीरात एकाच पद्धतीने फिरावी म्हणून सर्व अंग रगडून घ्यावे.
म्हणजे रक्तवाहिन्यांमधे साठलेला, अडकलेला कचरा पुढे सरकायला मदत होते.

हे अंग रगडणे ह्रदयाच्या दिशेत व्हावे, आलेला घाम, अंगाला असलेला चिकटपणा निघून गेल्यामुळे प्रसन्न वाटते.

रक्तसंचलन सुरळीत होणे, वाढलेला मेद आणि रक्तातला क्लेद कमी करणे अंतर्गत अवयवांना अधिक जोमाने रक्ताचा पुरवठा होणे, इ प्रत्यक्ष फायदे होतात तर अप्रत्यक्ष पणे शरीराला झालेला स्वतःचा स्पर्श हा जास्त आनंद देणारा असतो.

अंग रगडणे स्वतः केले तरी चालते किंवा जाणकाराकडून करून  केले तरी चालते.
आता तसे जाणकार उरलेच नाहीत म्हणा !

स्पर्शात विलक्षण ताकद असते.
हा स्पर्श प्रत्येकाला हवा असतो. आपले डोके दुखत असेल तर सहजपणे आपला हात आपल्या डोक्याकडे जातो. गुडघा दुखत असेल तर गुडघ्यावरच हळुवारपणे फिरतो. असं का होतं ?

स्पर्शात जादू असते.

आपल्यालाही कधीतरी अनुभव आलाच असेल ना !

वैद्य सुविनय दामले.
कुडाळ सिंधुदुर्ग   9673938021.
18.04.2016
󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁󾁁

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s